1402/12/24

گزارش علمی نود و یکمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام با موضوع «اصل شفّافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانک‌داری اسلامی»

1402/12/20

گزارش علمی تفصیلی نودمین کرسی ترویجی مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام  با عنوان «الگوی فقهی – حقوقی نظام‌سازی؛ آسیب‌ها و راه‌کارها»

1402/11/8

در این میزگرد موضوع‌های: «جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رویکرد ضد استبدادی نظام اسلامی» و «مجلس خبرگان و نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها» بررسی شد.

1402/10/25

گزارش تفصیلی جلسه نهم از فصل دوم سلسله‌نشست‌های فقه تحقق، با ارائه استاد کمیلی قنبرزاده

1402/9/28

حجت‌الاسلام و المسلمین کمیل قنبرزاده: «مجموعهٔ این سه روش، یعنی روش تولید نظام از مسیر امتداد فلسفهٔ اسلامی، روش استفاده مستقیم از منابع دینی، و روش کشف از روبناها و موضوعات خرد فقهی، در نهایت فقیه را به اطمینان خواهد رساند که قاعده استفاده شده درست است و نقضی بر آن وارد نیست.

1402/9/23

گزارش اجمالی هشتادویکمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام با عنوان: «بررسی قاعدهٔ ربح و تأثیر آن در عدالت اقتصادی»

1402/9/1

گزارش علمی تفصیلی، از هفتادونهمین کرسی ترویجی مؤسسه پژوهشی فقه نظام با عنوان: «معیارهای صدق شعائر الهی»

داده ای یافت نشد.