اساس‌نامه مدرسه عالی ولی امر

اساس‌نامه مدرسه عالی ولی امر

اساس‌نامه

مسؤولیت وراثت انبیاء و وظیفه سنگین رهبری انسان‌ها در جهت اقامۀ جامعه متقین که بر دوش عالمان عامل به دین محمد وآل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) و دست‌پروردگان حوزه‌های مقدس علوم آل محمد (صلی الله علیه وآله)، گذارده شده، به مقتضای آیه کریمه

«بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء»

و مقبوله معتمده:

«الراد علیهم الراد علینا و الراد علینا الراد علی الله»

ایجاب می‌کند با همه تلاش و کوشش و مجاهدتی که تاکنون از سوی حوزه‌های مقدس شیعی به ویژه مهد علوم و مدینه ولاء و عاصمه ولایت محمد وآل محمد، حوزۀ مقدس و مطهر قم برداشته شده همچنان کوشش‌ها و تلاش‌های دیگر نیز در این راستا انجام گیرد و با شیوه‌ها و روش‌ها و برنامه‌های نوین گام‌های بلند دیگری در این مسیر برداشته شود.

مدرسه عالی ولی امر گامی دیگر در این راستاست که امید است با توکل و استعانت به حضرت حق جل جلاله و عم نواله و با در آویختن دست نیاز و توسل به دامان ولی امر و راعی انام و مقتدای حوزه و حوزویان و صاحب اصلی ملک جهان به ویژه ملک و ملت ایران وجود مقدس حضرت بقیة الله حجة ابن الحسن العسکری، جعلنا الله فداه، و با امید به عنایت و رعایت و تایید و تسدید آن وجود ذی‌جود و با به‌کارگیری نیروهای زبده و کارآشنای حوزوی و راه‌کارهای نوین و کارآمد بتواند تجربه موفقی در این زمینه به عرصۀ ظهور در آورد.

مدرسه عالی ولی امر اساس‌نامه زیر را که از مواد و بندهای ذیل تشکیل‌یافته ، مبنای کار و فعالیت خود قرار می‌دهد:

ماده یک :

نام: مدرسه عالی ولی امر ویژه تخصص‌های علمی کاربردی.

ماده دو  :

محل: محل اصلی مدرسه عالی ولی امر قم است و می‌تواند با تصویب هیئت امنا، شعبه‌هایی در مناطق دیگر در داخل و خارج کشور تاسیس نماید.

ماده سه:

هدف: آموزش و پرورش عالمان عامل به دین محمد و آل محمد، صلی الله علیه و آله، با ویژگی‌های ذیل :

- آراستگی ظاهری و باطنی به بینش، روش و منش محمد و آل محمد، صلوات الله علیهم اجمعین.

- احاطه علمی عمیق در حد مقدور به میراث علمی و معنوی محمد و آل محمد، صلوات الله علیهم اجمعین.

- کارآمدی و کارآشنایی متناسب با مسؤولیت وارثان امامان اطهار در عصر حاضر.

- روزآمدی و زمان‌آهنگی مناسب با مسؤولیت عالمان عامل به دین محمد و آل محمد، صلوات الله علیهم اجمعین.

- پرکاری و سخت‌کوشی هم‌آهنگ با انتظارات بایسته و شایسته دینی جوامع معاصر.

- احاطه علمی به دیگر مکاتب تاثیرگذار در زندگی اجتماعی و فردی انسان.

ماده چهارم:

ارکان مدرسه عبارت‌اند از:

هیئت امنا؛

شورای علمی

مدیر مدرسه؛

ماده پنجم:

اعضای هیئت امنا عبارتند از:

آیت الله مؤمن( رئیس هیئت امناء)؛

آیت الله اراکی( نایب‌رئیس هیئت امناء)؛

آیت الله شب زنده دار؛

حجة الاسلام و المسلمین بوشهری؛

حجة الاسلام و المسلمین عالی؛

حجة الاسلام و المسلمین خسروپناه؛

حجة الاسلام و المسلمین نبی زاده؛

آقای مهندس محمد جواد مادرشاهی؛

خانم دکتر طاهره لباف.

ماده ششم:

اعضای هیئت امنا دائمی هستند و در صورت نیاز با پیشنهاد هر یک از اعضاء و موافقت دو سوم اعضا بر تعداد آن‌ها افزوده خواهد شد.

تبصره :

غیبت طولانی، استعفاء، محجوریت، معذوریت و یا فوت هر یک از اعضای ارکان مدرسه موجب انحلال آن و یا تعطیلی مسؤولیتهای مندرج در اساسنامه نخواهد بود، و مدرسه بر طبق مفاد اساسنامه نسبت به پذیرش عضو جانشین اقدام خواهد نمود.

ماده هفتم:

وظایف و اختیارات هیئت امناء:

۱. تصویب اساسنامۀ مدرسه و تغییرات آن و پیشنهاد آن به مراجع قانونی در صورت نیاز.

۲. گرفتن مجوزهای لازم در صورت نیاز.

الف. این مدرسه می‌تواند بر حسب نیاز، مراکز آموزشی، حوزوی یا دانشگاهی متعدد در چارچوب مقررات جاری تاسیس و اداره نماید. 

۳. تامین منابع مالی و اعتباری از طریق کمک‌های دولتی و غیردولتی و یا ایجاد ساختارهای خودکفایی مالی و طرق مناسب دیگر.

۴. تصویب اعضای شورای علمی.

۵. نظارت عالیه بر فعالیت‌های مدرسه در جهت تحقق اهداف مورد نظر.

۶. تصویب طرح‌های پیشنهادی توسط مدیر مدرسه یا هر یک از اعضای هیئت امنا دربارۀ توسعه مدرسه و یا احداث شعب فرعی.

۷. نصب و عزل مدیر مدرسه.

۸. تصویب معاونین مدیر که از طرف وی پیشنهاد می‌شوند.

۹. تصویب ساختار تشکیلاتی مدرسه و شرح وظایف ارکان و اعضای آن .

۱۰. تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی، مالی، گزینش وانضباطی مدرسه که به پیشنهاد مدیر مدرسه تهیه و ارائه می‌شود.

۱۱. تصویب بودجۀ جاری، عمرانی و تحقیقاتی.

۱۲. تعیین کسانی که حق گشایش حساب‌های بانکی و برداشت از حساب‌های آن را دارند.

۱۳. تصویب مقررات استخدامی و تعرفۀ حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و سایر کارکنان مدرسه.

۱۴. تصمیم‌گیری در رابطه با میزان کمک هزینۀ تحصیلی به دانش‌پژوهان وابسته به مدرسه.

۱۵. تصویب تعداد و ضوابط پذیرش دانش‌پژوهان که از طرف مدیر مدرسه پیشنهاد می‌گردد.

۱۶. تنظیم و تصویب آئین‌نامه داخلی هیأت امناء.

۱۷. نظارت بر حسن جریان امور مدرسه.

۱۸. تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه.

۱۹. سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثناء سال ثبت این اساس‌نامه که ابتدای آن از تاریخ ثبت اساس‌نامه جدید می‌باشد.

 

ماده هشتم:

 وظائف و اختیارات شورای علمی:

۱. تهیه و تصویب آئین‌نامه داخلی شورای علمی مدرسه؛

۲. تدوین و تصویب سیاست‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی مدرسه؛

۳. تصویب طرح‌های پیشنهادی مدیران در زمینه آموزش، پژوهش، تربیت و ارزشیابی مدرسه؛

۴. بازنگری و اصلاح برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و پژوهشی و تربیتی و ارزشیابی مدرسه؛

۵. تصویب برنامه‌های تحصیلی مدرسه (ترمی، سالانه و دوره ای)؛

الف. در برنامه‌ریزی‌ها نسبت به هدف‌گذاری برای هر ترم و هر یک از مواد، زمان‌بندی و ... برای هر یک از دروس اقدام شود؛

۶. تصویب اساتید و مدیران گروه‌های علمی پیشنهادی توسط مدیر مدرسه؛

۷. تصویب اعضای گروه‌های علمی پیشنهادی توسط مدیران گروه؛

۸. تصویب سرفصل‌های دروس پیشنهادی از سوی مدیر مدرسه؛

۹. تصویب متون درسی و آموزشی مدرسه و بازنگری در آن؛

۱۰. تصویب نهایی عناوین پروژه‌های تحقیقاتی، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های علمی پیشنهادشده از سوی مدیران گروه‌های علمی.

۱۱. تصویب طرح استعدادیابی دانش‌پژوهان جهت ورود به رشته‌های تخصصی؛ که توسط مدیر پیشنهاد می‌شود

ماده نهم:

وظائف و اختیارات مدیر مدرسه:

اجرایی:

۱. اجرای مصوبات هیئت امناء .

۲. اجرای وظائف اداری، آموزشی، پژوهشی، تربیتی و اخلاقی ؛

علمی:

۱. تدوین طرح‌های مختلف در زمینه آموزش، پژوهش، تربیت و ارزشیابی مدرسه و پیشنهاد آن به شورای علمی جهت تصویب؛

۲. تدوین برنامه‌های تحصیلی مدرسه (ترمی، سالانه و دوره ای) و پیشنهاد آن به شورای علمی جهت تصویب؛

ملاحظه: در برنامه‌ریزی‌ها نسبت به هدف گذاری برای هر ترم و هر یک از مواد، زمان بندی و ... برای هر یک از دروس اقدام شود؛

۳. تهیه سرفصل‌های پیشنهادی دروس و ارائه آن به شورای علمی جهت تصویب؛

۴. پیشنهاد متون آموزشی مدرسه و ارائه آن به شورای علمی جهت تصویب؛

۵. تهیه و تصویب آیین نامه‌های آموزشی و پژوهشی و گزارش به شورای علمی.

۶. پیشنهاد استادان، استادیاران و مدیران گروه‌های علمی به شورای علمی جهت تصویب؛

۷. تهیه طرح‌های پیشنهادی استعدادیابی دانش‌پژوهان جهت ورود به رشته‌های تخصصی و ارائه آن به شورای علمی جهت تصویب؛

۸. تشکیل گروه‌های علمی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر آنها.

نظارتی:

۹. نظارت مستمر جهت شناخت نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها، متون و روش‌های آموزشی و پژوهشی و تربیتی و ارزشیابی مدرسه و ارائه گزارش به شورای علمی جهت بازنگری و اصلاح؛

گزارشی:

۱۰. گزارش عملکرد مدرسه در هر سال تحصیلی به هیات امناء.

۱۱. گزارش عملکرد مدرسه در هر ترم تحصیلی به شورای علمی.

اداری:

۱. پیشنهاد معاونان آموزشی، پژوهشی، تربیتی و اداری به هیئت امنا جهت تصویب.

۲. پیشنهاد بودجۀ سالانه مدرسه به هیات امناء جهت تصویب.

۳. پیشنهاد آیین نامه‌های اداری، مالی، گزینشی و انضباطی مدرسه به هیئت امنا جهت تصویب.

۴. تجهیز مالی و اداری و استخدامی مدرسه بر اساس ضوابط و مقررات؛

۵. پاسداری و پیگیری حقوق مدرسه اعم از مالی، معنوی.

ماده دهم :

ترکیب شورای علمی مدرسه:

۱. آیت الله اراکی

۲. آیت الله شب زنده دار

۳. آیت الله حسینی بوشهری

۴. حجه الاسلام و المسلمین عالی

۵. حجه الاسلام و المسلمین خسروپناه

۶. حجه الاسلام و المسلمین شاملی

۷. حجه الاسلام و المسلمین جعفر زاده

الف. در راستای انجام وظائف و مسؤولیتهای فوق الذکر از کارشناسان و محققان مسائل مختلف در مباحث مربوطه دعوت به عمل می‌آید.

ماده یازدهم :

این مدرسه می‌تواند مراحل مختلف پیش تخصصی و تخصص‌های کاربردی، مدارک متناسب در اختیار دانش پژوه قرار دهد

ماده دوازدهم:

انحلال مدرسه و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امناء و با تصویب دو سوم از اعضای آن می‌باشد.

تبصره ۱: مدیر یا مدیران تصفیه موظفند به حساب دیون و اموال و کلیه دارایی‌های مدیر رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها اقدام و گزارش را به هیئت امنا تسلیم نمایند.

تبصره ۲: در صورت انحلال، تصمیم‌گیری در رابطه با مانده دارایی به عهده هیئت امناء و با تصویب دو سوم از اعضای آن خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت تصویب انحلال هیئت امنا موظف است کلیه تعهدات مربوط به دانشجویان موجود را تا اتمام دورۀ تحصیلات آنان به نحو مطلوب به انجام رساند.

ماده سیزدهم:

این اساسنامه در سیزده ماده و چهار تبصره در تاریخ       /      /       به تصویب هیئت امنای مدرسه عالی ولی امر:

 

آیت الله مؤمن (رئيس هیأت امنا)

آیت الله محسن اراکی (نایب‌رئیس هیأت امنا) آیت الله شب‌زنده‌دار
حجت‌الاسلام و المسلمین بوشهری حجت‌الاسلام و المسلمین عالی حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه
حجت‌الاسلام و المسلمین نبی‌زاده آقای مهندس محمد‌جواد مادرشاهی خانم دکتر طاهره لباف


 

 

به اشتراک بگذارید :