برنامه‌های اخلاقی‌-تربیتی

برنامه‌های اخلاقی‌-تربیتی

معرفی برنامه‌های اخلاقی‌-تربیتی

žبخش چهارم: برنامه‌های اخلاقی‌ـ‌ تربیتی:   

مادهٔ (۱): در راستای تربیت اخلاقی و معنوی مناسب طلاب تحت برنامه، اجرای مواد زیر لازم است:

۱. برگزاری کلاس‌های اخلاق نظری و علمی عمومی و ویژه در همهٔ دوره‌ها و رشته‌ها؛

۲. برگزاری کلاس‌های وعظ و آشنایی با مفاهیم و معارف اخلاقی قرآن و حدیث؛ 

۳. نظارت اخلاقی مداوم توسط راهنمایان اخلاقی و تربیتی؛

۴. اجرای برنامه‌های اردوی تربیتی فصلی یا نیم سالانه؛

۵. تنظیم برنامه‌های ویژه ملاقات و تشرف به حضور علما و معلمان برجستهٔ اخلاق به طور دوره‌ای جهت استفاده از مواعظ اخلاقی و آشنایی با تجارب علمی آنان در زمینهٔ خودسازی و اخلاق.


 

به اشتراک بگذارید :