مهارت‌های کاربردی

مهارت‌های کاربردی

معرفی مرحله مهارت‌های کاربردی

بخش سوم: مهارت‌های کاربردی:

žمادهٔ (۱): جهت تأمین مهارت‌های کاربردی در کنار آموزش مواد فوق اجرای برنامه‌های ذیل لازم است:

۱. تشکیل کلاس‌های کارورزی عملی در زمینه‌های گوناگون: فقهی، اقتصادی، فلسفی، و به تناسب رشته‌های تخصصی و گرایش‌ها؛

۲. مشارکت دادن فعال طلاب در همایش‌های علمی داخلی و خارجی به تناسب تخصص‌ها و توانایی‌ها؛

۳. تشکیل گروه‌های کار علمی زیر نظر اساتید فن، جهت اجرای پروژه‌های علمی پیشنهادی در زمینهٔ:

الف) پژوهش و تحقیق؛

ب) نقد و نظریه پردازی؛

ج) جمع آوری و تحلیل اطلاعات؛ 

۴. مشارکت در گروه‌های کار علمی- پژوهشی زیر نظر استاد مربوط؛

۵. سفرهای علمی زیر نظر اساتید فن، و طبق برنامهٔ مصوّب.


 

به اشتراک بگذارید :